ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

แนะนำศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Justice Conference Center)

แนะนำศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Justice Conference Center)
https://www.dropbox.com/sh/v3hkvlaz61k4q9c/AAA-2WGdioerS1QCh9Bv9WDWa?dl=0&preview=E-Justice(4).mp4