ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ   ผู้อำนวยการฯ  และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม พบปะยามเช้า เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ณ  กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา