ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับนักเรียนพร้อมคณะอาจารย์ศึกษาดูงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  ให้การต้อนรับนักเรียนพร้อมคณะอาจารย์ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นักเรียนพร้อมคณะอาจารย์  โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  จำนวน ๔๐ คน    และเมื่อวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  นักเรียนพร้อมคณะอาจารย์  จากโรงเรียนพัฒนาวิทยา  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  จำนวน  ๗๐  คนมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม  การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  และงานธุรการต่างๆ  ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  โดยมีนางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  และข้าราชการศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ   ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา