ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา จัดโครงการฝึกสังเกตวัตถุต้องสงสัย และการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  จัดโครงการฝึกสังเกตวัตถุต้องสงสัย  และการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐  นาฬิกา  ศาลจังหวัดยะลา  และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  ได้ร่วมจัดโครงการฝึกสังเกตวัตถุต้องสงสัย  และการปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย  โดยมีนายกิตติศักดิ์  ธรรม์ญาณเนตร์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา  พร้อมด้วย    นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว   มีการจัดอบรมขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้มีความรู้เรื่องวัตถุระเบิดเบื้องต้น  วิธีสังเกตวัตถุต้องสงสัย  และมีความรู้ในการปฏิบัติในการอพยพ  กรณีมีเหตุระเบิดขึ้น   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ตำรวจตระเวนชายแดน  ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ประจำศาลจังหวัดยะลา  และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เข้ารับการอบรม  ๔๐ คน  ณ  ห้องประชุมชั้น ๓  อาคารศาลจังหวัดยะลา  ตำบลสะเตง   อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา