ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อให้ไปบานพร้อมกันในงานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อให้ไปบานพร้อมกันในงานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๗.๔๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  ร่วมปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อให้ไปบานพร้อมกันในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดยะลา  ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา