ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหา 2560

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหา 2560
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  พระสงฆ์ จำนวน ๘๖ รูป  ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เข้าร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา   ณ  บริเวณห้องโถงชั้น ๑  ศาลจังหวัดยะลา เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เข้าร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เข้าร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม  ณ  อาคารหอประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา (หลังใหม่) เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เข้าร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ อาคารหอประชุม  ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา