ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของศาลและศาลประจำปี 2560

โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของศาลและศาลประจำปี 2560
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของภาคและศาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรื่องการพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยผู้พิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรมผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   ณ ห้องปาหนัน  โรงแรมปาร์ควิว  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา