ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ร่วมจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  ร่วมจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2560
ด้วยศาลยุติธรรมได้กำหนดให้วันที่ ๗ สิงหาคม  ของทุก ๆ ปี  เป็นวันรพีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาร่วมกับศาลจังหวัดยะลา ได้จัดพิธีสงฆ์ ร่วมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  พร้อมกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติและวางพวงมาลา  ณ  ศาลจังหวัดยะลา  ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาและได้มีการมอบเงินเพื่อเป็นสวัสดิการค่าอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้า  ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล  ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  โดยมีนางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   พร้อมด้วยผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว