ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวจิราพร  ศิริพงษ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๕ รูป  ณ บริเวณถนนหน้าศาลหลักเมืองยะลา  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   มอบหมายให้นางสาวจิระวดี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เข้าร่วมงานพิธีทางศาสนามหามงคล  ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เข้าร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  มอบหมายให้นางสาวจิระวดี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา   จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา