ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เปิดโครงการสนับสนุนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัว ( กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน )

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เปิดโครงการสนับสนุนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัว ( กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน )
เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน   อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัว  (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน)โดยมีนางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ดะโต๊ะยุติธรรม  ผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวเป็นธรรมถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  ณ  โครงการญาลันนันบารู  ค่ายสิรินธร  ตำบลเขาตูม  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี