ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court - ขออภัย ขณะอยู่ในระหว่างพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ...


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

49

เมื่อวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน   อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู เด็กเยาวชนและครอบครัว  (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน)โดยมีนางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา   เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ดะโต๊ะยุติธรรม  ผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวเป็นธรรมถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  ณ  โครงการญาลันนันบารู  ค่ายสิรินธร  ตำบลเขาตูม  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
มต.25/60
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ