ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court -----> โทรศัพท์ 0 7320 3516 โทรสาร 0 7320 3826


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางพิลาสลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ ตั้งอยู่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อเพิ่มโอกาสเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในความดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา โดยมี นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ และเมื่อเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา เดินทางไปสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา ตั้งอยู่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อประสานในเรื่องการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาโดยมีนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา ให้การต้อนรับ
อ่านข่าว