ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา Yala Juvenile and Family Court - ขออภัย ขณะอยู่ในระหว่างพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ...


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

17

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วย  ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ   ผู้อำนวยการฯ  หัวหน้ากลุ่มงานและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวครัวจังหวัดยะลา    ได้เดินทางเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  บทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง การดำเนินเกี่ยวกับงานธุรการ  และร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  โดยมีนายประสงค์  ชุ่มจิตร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม  ให้การต้อนรับ  ณ   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง           และในเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา  นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  พร้อมด้วยผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ   ผู้อำนวยการฯ  หัวหน้ากลุ่มงาน  และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวครัวจังหวัดยะลา  ได้เดินทางเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศาลแขวงทุ่งสง  การใช้ระบบงานเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบงานธุรการของศาลแขวงทุ่งสง  โดยมี นายณัฐนันท์  ดุจดำเกิง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง  ผู้อำนวยการฯ  และข้าราชการศาลยุติธรรม  ให้การต้อนรับ  ณ ศาลแขวงทุ่งสง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)